Aker BP vill använda vindkraft i oljeproduktionen

Borrning vid Aker BP:s Valhallfält i Nordsjön. Foto: AkerBP

Nu skriver oljebolaget Aker BP att företaget "avser att genomföra ett konceptval 2018" och ett fält med över 500 miljoner fat i bruttoresurser kan bli det första nollutsläppsfältet på den norska kontinentalsockeln.

Detta kommer att uppnås genom en kombination av kraft från land och genom vindkraft, enligt bolaget. Om dessa planer blir verklighet blir det första fältet på den norska kontinentalsockeln där havvind används som en del av kraftproduktionen.

Lukrativt

På måndagsmorgon släppte oljebolaget Aker BP resultatet för årets tre första månader, ett kvartal där aktiekursen steg 5,1 procent eller 6,3 procent, inklusive utdelningen som kom i februari. Huvudindexet på Oslo Børs föll under samma period med en liten procentandel.

Bolagets intäkter ökade från 646 till 890 miljoner norska kronor jämfört med första kvartalet i fjol, medan brutto rörelseresultat (EBITDA) ökade från 487 till 658 miljoner dollar. Att det genomsnittliga priset som Aker BP sålde sin olja för ökade från 54 till 69 dollar per fat jämfört med samma period i fjol, förklarar mycket av inkomstvikten.

Efter skatt hade företaget kvar 161 miljoner dollar, mer än en dubblering på 69 miljoner dollar året innan.

Konsensusförväntningarna bland analytiker var att företaget skulle sluta med en omsättning på 888 miljoner dollar, ett brutto rörelseresultat (EBITDA) på 655 miljoner dollar och ett resultat efter skatt på 137 miljoner dollar, enligt TDN / SME Direct. Därmed slutade bottenlinjen något högre än vad analytikerna hade förväntat sig.

Aker BP meddelade i januari att företaget spenderar 350 miljoner dollar på utforskning i år och samma mängd för avveckling och demontering . Under första kvartalet användes 82 miljoner på avlägsnande, främst för att plugga igen gamla borrhål i Valhall-fältet.

Företaget spenderade 80 miljoner dollar på prospektering, varav 55 kostnadsfördes. Tre prospekteringsborrningar genomfördes, varav en var avgränsning av Ærfugl-fältet, medan prospekteringsbrunnen på froskprospekten slutade med ett resultat på mellan 30 och 60 miljoner fat .

Företaget är engagerat i planen, som går ut på att betala totalt 450 miljoner dollar i utdelningar och investera cirka 1,3 miljarder dollar år 2018.

Aker BP hänvisar också till de så kallade Noakes utveckling i Nordsjön, där de hittills inte har kommit överens med Statoil för att utveckla konceptet (Noakes är en förkortning av det engelska namn för Alvheim Nord- och Krafla / Askja delar av två företag).