Danska regeringen planerar vindpark på 800 megawatt

Installationen av turbinerna i Ørsteds första vindpark började i maj 2017 och efter en 240-timmars test godkändes alla 91 vindkraftverk och efter 200 timmars testning av hela vindkraftsparken har den uppnått full produktion med en kapacitet på 573 megawatt. År 2024 startar bygget av vindparkerna Hornsea 1 och Hornsea 2 i Ørsted, som kommer att vara på 1200 respektive 1386 megawatt. Foto: Ørsted A S

Danska regeringen har gjort ett utkast till ett energiavtal som innehåller planer på minst en ny stor vindkraftpark. Om parken byggs blir den dubbelt så stor som den nuvarande rekordhållaren, skriver Berlingske.

Anholt Park med 400 megawatt, kommer snart att överträffas som Danmarks största vindkraftpark om danska regeringens, förslag till ett nytt energiavtal antas av parlamentet. Enligt Berlingskes uppgifter kommer regeringens förslag till det kommande energiavtalet att innehålla planer på att bygga en vindkraftpark på cirka 800 megawatt.

Vindkraftparken måste installeras mellan 2024 och 2027 för att ge planerarna maximal flexibilitet och säkerställa lägsta möjliga budpris för danska skattebetalare och eventuellt bygga parken utan statligt stöd. Parkprojektet kommer att öppnas för budgivning i 2021 eller 2022.

Om vindkraftparken blir färdig tidigare än 2024 kommer den att bli en av de största i världen. Den nuvarande största parken är London Array of 630 megawatt, men 2024 kommer det att byggas Hornsea 1 och Hornsea 2 i Ørsted, som kommer att vara på 1200 respektive 1386 megawatt.

Det kommande energiavtalet kommer att omfatta perioden från 2020 till 2030. Det förväntas innehålla ambitioner om ännu mer havsbaserad vindkraft än de cirka 800 megawatt som den danska regeringen är beredd att föreslå i dagens läge.