MHI Vestas blir en vindkraftspartner i Vietnam

Vestar havsbaserade vindkraftverk utanför Portugals kustremsa. Nu planerar DNV GL, en sydostasiatisk allians att bygga 1200 megawatt offshore vindkraft längs Vietnams kuster fram till 2023. Foto: Wikipedia, kredit: Untruckrover

Turbintillverkaren går med i DNV GL, en sydostasiatisk allians, som planerar att bygga offshore vindkraft 1200 megawatt längs Vietnams kuster fram till 2023.

Vietnams nationella långsiktiga tekniska potential för vindkraft uppskattas till 144 GW. Vindkraft kommer således att spela en mycket viktig roll för att uppnå landets 43 procent VE-målet för elproduktion år 2050, vilket anges i Vietnams VE-strategi. 

Analysen indikerar också att detta kan uppnås till relativt låga extra kostnader.

På grundval av analysen rekommenderar energiforskningsorganisationen EOR att Vietnam förbättrar den rättsliga ramen för utveckling av förnybar energi, utvecklar en motsvarande lämplig politik för eltariffer och säkerställer rättvis konkurrens för att locka inhemska och utländska privata investerare när det gäller elproduktion. 

I synnerhet rekommenderas det att en modell för förnybar energi upprättas och att den nuvarande bidragsmodellen kontinuerligt utvärderas för att säkerställa en lämplig nivå av stöd för att uppnå målen för förnybar energiutveckling med de lägsta möjliga kostnaderna.

Källa: Vestas