Nytt material förhindrar vindturbinskador

Rostangripna vindkraftverk i ökenområde. Foto: PixaBay, kredit. RoyBuri

Forskare i Spanien har utvecklat nytt material som gör vindkraftverk mer hållbara mot de extrema klimatförhållandena de måste tåla.

Ett team vid spanska Jaime I Castellón-universitetet utvecklar nya arter av material som är motståndskraftiga mot extrema klimatiska krafter. En del av dessa uppfinningar kommer att användas vid tillverkning av vindkraftverk.

AeroExtreme, som projektet heter, och som leds av företaget Siemens Gamesa, kommer att pågå fram till slutet av 2018. Forskningsprojektet samfinansieras av det spanska ministeriet för ekonomi, industri och konkurrens samt genom så kallade FEDER-fonder.

Elektricitet genererad med hjälp av förnybara energikällor som vindkraft har blivit alltmer populärt i europeiska länder under de senaste åren.

Enligt WindEurope stod denna typ av energi för 51 procent av all energi som genererades i nya anläggningar som gavs startsignal under 2016, och som samtidigt ersatte dem som använder fossila bränslen.

Stora vindkraftverk, som utsätts för dåliga väderförhållanden, beskjuts kontinuerligt av mindre och större partiklar som transporteras med vinden vid höga hastigheter. Vindkraftverk utsätts också för mycket höga eller extremt låga temperaturer, dammflöden, ultraviolett strålning etc.

För att öka energieffektiviteten och minska reparationskostnaderna, är det nödvändigt att utveckla material med avancerad prestanda, som klarar sådana extrema förhållanden.

AeroExtreme-projektet undersöker olika passiva och aktiva lösningar för rotorblad och det rörliga hjulnavets inre struktur där rotorerna är fastmonterade. Ett annat område är granskning av materialets beständighet vid kontinuerlig elproduktion under extrema klimatförhållanden.

Påfrestning som orsakas av dammpartiklar och tillväxt av mikroorganismer i rotorbladen minskar markant deras förmåga att generera energi, bland annat när bladens aerodynamiska form har vållats skada.

Inom ramen för projektet har ITC utvecklat en ny typ av material, vars motståndskraft är mångfaldigt högre jämfört med förefintligt material. Detta gäller speciellt när det gäller sönderfrätning av rotorblad.

- Även ITC:s tidigare förkunskaper inom nanoteknik och institutionens tvärvetenskapliga samarbete har bidragit till framgången med de lösningar som vi har tagit fram och som snart kommer att realiseras och tillämpas inom produktion av vindkraftverk, berättade projektledaren Vicente Sanz.

Projektet stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och leds av Siemens-Gamesa-företaget.

Det har också stöd av företag som Laurentia och teknikcentrum Aimplas och teknikföretag som tillverkar nanopartiklar och utvecklar superhydrofoba och frostskyddande beläggningar.

Källa: Asociación RUVID.