Rosatom vill satsa på vind och sol

Vindturbin nära ett Omni Hotel, Murmansk. Vindkraftpotentialen i Murmansk Oblast är en av de största bland ryska regioner. Foto: Wikipedia, kredit: kallerna 

Kärnkraften fortsätter att vara en stabil hörnsten i Rosatoms expansionstrategi, särskilt i tillväxtländerna. Men det ryska statliga energikonglomeratet talar nu också om förnybara energikällor med vindkraft, sol och batterier, som en del av en diversifierad energipolicy med fokus på låga koldioxidutsläpp.

- Vi observerar diversifiering med stort intresse eftersom marknaden är enorm, säger konglomeratets vd Andrey Rozhdestvin, som pekar på "tillväxtländernas nya kärnkraftkällor, särskilt i Afrika, Asien och även i Nordamerika.

- De behöver energikällor med låga koldioxidutsläpp och kommer att vara intresserade av konkurrenskraftiga erbjudanden för att kunna skapa kärnteknisk infrastruktur, berättade Rozhdestvin nyligen för internetplattformen EURACTIV.com under en resa till Bryssel med hänvisning till Kina och Turkiet, där företaget planerar att starta nya kärnkraftsprojekt  för 20 miljarder dollar  i slutet av mars 2018.

Rozhdestvin tog även upp vind, solkraft och till och med energilagring.

- Vi är ledande i Ryssland när det gäller vindkraftsindustri. Och varför gör vi det? Eftersom vi tror att vi bör diversifiera och lägga till nya koldioxidfria energikällor till vår portfölj.

Rosatom bestämde sig för att investera i vindkraft så sent som 2017. Man tror att snabba kostnadsminskningar inom förnybar industri kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ till kärnkraften. Rosatom äger för närvarande två vindkraftverk i Ryssland, utvecklat i samarbete med nederländska företaget, Lagerwey.

Totalt sett har Rosatom en order att bygga 1 gigawatt vindkraftkapacitet i Ryssland, säger Rozhdestvin, en marknadsandel som fortfarande är liten jämfört med de 27,89 gigawattarna av installerad kärnkrafttkapacitet.

- Men detta är det första steget, sade Rozhdestvin.

- Vi måste vara en aktör även på den marknaden. Vind, sol, kärnkraft - de är alla CO2-fria. Vi vill kunna erbjuda en diversifierad portfölj för att möta konkreta energibehov.

- Solkraft är en fråga på längre sikt, konstaterade Rozhdestvin och säger att det är för tidigt att säga hur mycket Rosatom kommer att engagera sig i framtiden i denna energiform.

- Låt oss se först på vinden och vad den kan bidra till, sade Rosatomdirektören.

Källa: EURACTIV