Norsk elbilsboom överbelastar elnätet

Elbilsladdning. Först till kvarnen får mala. Foto: PixaBay, fotograf: JoeNomias

På många platser är det norska elnätet för svagt för de många nya elbilarna. Det behövs nya kablar, transformatorer och förmodligen även batterilagring för att möta efterfrågan

Norge får massor av el från landets många vattenkraftverk och när norrmännen återvänder hem förbinder de elbilen med laddpluggen för att allt ska vara klart nästa morgon.

Men detta har gett kraftbolagen en helt ny utmaning. Trots att det finns mycket energi tillgängligt, är elnätet inte alls dimensionerat för alla nya elbilar som norrmännen idag köper, skriver TU.no .

Sedan 2010 har antalet elbilar i landet ökat från 3 347 till 123 222 i augusti i år. Det är speciellt i städer som Stavanger, där elnätet är överbelastat. Det beror bland annat på det faktum att många hus är ombyggda så att flera boende i en enda bostad måste kunna ladda en elbil.

Därför prioriterar kraftbolagen nu installation av nya kablar och större transformatorer.

Inte all ny belastning kan hänföras till elbilar. Det finns också gott om andra kraftkrävande konsumtionsvaror i Norge som det köps mer än förr för närvarande , nämligen bubbelbad. Men norska experter är överens om att elbilar är huvudorsaken till de nya problemen i landets elnät.

För att lösa problemen med överbelastning av elnät överväger flera kraftföretag att installera effektiva batterier i elnätet.