Eno Energy lanserade vindkraftverk på 4,8 MW på Husum Wind-mässan

Eno-Energys vindpark i norra Tyskland. Foto: Eno-Energy
Vindkraftbyggarnas säkerhet har höjts under de senaste två åren, enligt en tysk undersökning. Betydligt färre olyckor sker idag. Bilden visar nedre delen av vindkraftbyggares utrustning på Husum Wind-mässan, utrustning som är resultatet av ett långt samarbete med tillverkare och myndigheter. Foto: Markku Björkman
Företaget NDTec:s försäljningschef Sandeep Kumar, från Österrike förklarade på Husum Wind- mässan hur man med företagets senaste industriscanner med hjälp av ultraljud upptäcker sprickor i vindkraftverkens svetsfogar. Foto: Markku Björkman
Representanten för dansk-tyska företaget NKT, Leo Pols, berättar att även i år var det en självklarhet för NKT att delta i vindkraftsmässan Husum Wind.  Pols berättar att NKT utvecklar kabellösningar med fokus på förnybara energikällor och ansluter globala vindkraftverk både på land och till havs. Här visar Pols upp företagets senaste kabellösning, skräddarsydd för vindkraftverk. Foto: Markku Björkman
Bilden visar övre delen av en vindkraftbyggares utrustning, som det fanns många olika typer på Husum Wind-mässan, utrustning som är resultatet av ett långt samarbete med tillverkare och myndigheter. Foto: Markku Björkman

På årets ledande vindkraftsmässa Husum Wind lanserades allt från nya och starkare vindturbiner till effektivare rotorblad, nya innovativa kabellösningar och ultraljudscannare som uppspårar materialfel effektivare än någonsin tidigare.

Företaget NDTec:s försäljningschef Sandeep Kumar, från Österrike förklarade på Husum Wind- mässan hur man med företagets senaste industriscanner med hjälp av ultraljud upptäcker sprickor i vindkraftverkens svetsfogar.

Eventuella sprickor eller andra "trötthetssymptom" kan ses på en display som levererar en tydlig bild.

EEG-lagen som "turning point"

Efter ett framgångsrikt verksamhetsår med en betydande försäljningsökning av och ett högt orderintag under år 2016 planerar Eno-energigruppen på att bygga nya vindkraftverk efter införandet av den nya EEG- lagen 2017.

Under förra året presenterade vindturbintillverkaren konkurrenskraftig teknik med en nominell effekt på upp till 4 megawatt. Nu vill man öka prestandan, utvinningsgraden och navhöjden genom innovativa lösningar.

Eno-Energy presenterade vindkraftverk med nominell effekt på 4,8 megawatt Husum Wind – mässan i Tyskland. Tornens navhöjd ökas från 92 till 162.

Eno-koncernen har, enligt representanten på Husum-mässan, redan kunnat dra en positiv slutsats för den första anbudsrundan i maj i år. Efter den andra anbudsrundan i augusti har orderstocken för 2018 därför säkrats och planerna för 2019 har inletts redan.

Utöver flexibiliteten hos ett medelstort företag ser man sin styrka allt mer i det faktum att Eno Energys kärnkompetenser representerar hela värdekedjan. Kostnadsbesparingarna och effektivitetspotentialerna som ingår i detta ökar företagets konkurrenskraft under de EEG- lagens nya ramvillkor. Verksamheten utomlands minskar beroendet av kärnmarknaden och den växande tjänsteportföljen förväntas bidra till en positiv utveckling för koncernen.