Laddad debatt och stormvindar ruskade om årets Husum Wind

Vindkraftsmässan Husum Wind 2017 fortsätter trots stormvindar från Nordsjön. Foto: Markku Björkman
Megatrade, vindkraftsbranschens metod att finna säljare och köpare på Husum Wind 2007. Foto: Markku Björkman

Under mässans andra dag stängdes fyra av fem utställningshallar på grund av överraskande starka stormvindar, som ibland nådde orkanstyrka. På mässans utomhusareal förvandlade vinden reklamskyltarna till farliga projektiler. Beslutet om den preliminära stängningen togs efter konsultationer mellan delstaten Schleswig Holsteins polismyndighet och mässadministrationen.  

Många av de inhemska och utländska mässbesökare, som skulle lämna mässan eller som ville åka hem tvingades att vänta länge när katastrofstyrkan och brandkåren rensade vägar och järnvägsspår från fallna träd som blockerade trafiken under en lång tid.  Anslutande tåg stoppades av järnvägspersonalen. Hundratals personer missade sina flyg eller kom för sent till tågstationen.

Innan alla dessa dramatiska händelser hade satt stämpeln på årets arrangemang, hann mässdelegaterna diskutera en mängd viktiga frågeställningar.

Efter senaste tidens drastiska kostnadsminskning för vindkraften till sjöss kräver företrädare för den tyska industrin en politisk förändring.

- Från och med mitten av det närmaste decenniet kommer flera vindparker, som inte behöver offentlig finansiering att byggas upp i Nordsjön, säger Andreas Wagner, VD för Offshore Wind Energy Foundation, vid årets Husum Wind- mässa, som ägde rum den 12-15 september.

Enligt Wagner bör nästa tyska federala regering höja taket för expansion av vindkraft som produceras av off-shore-kraftverk.

Den stundtals intensiva debatten om offentlig finansiering fördes i samband vindkraftmässans huvudkonferens, som arrangerades under mässans första dag.

- Subventionerna är kontraproduktiva eftersom de sneddriver konkurrensen, konstaterade Wagner.

För närvarande levererar mer än 1000 vindkraftverk el från Nordsjön och Östersjön. Deras produktion uppgår till drygt 4,7 gigawatt, vilket motsvarar fyra stora kärnkraftverk.

Tyska regeringen hade minskat sina långsiktiga utvecklingsmål för offshore-kraften från 25 till 15 gigawatt för år 2030 på grund av den initialt höga efterfrågan på subventioner, vilket ledde till analogt höjda elpriser.

Under de första förhandlingarna om havsbaserade vindkraftparker i maj beviljades även projekt, av vilka några startade utan offentlig finansiering och som skulle finansieras enbart enligt marknadens egna lagar.

- Vi behöver också mer vindkraft till sjöss, för att vi kan verkligen sänka kostnaderna ytterligare, sade Wagner.

För närvarande har de största tillgängliga vindkraftverken på marknaden en effekt på åtta megawatt. Vid mitten av nästa årtionde kan det vara nästan dubbelt så mycket. Systemen blir än mer gigantiska, med rotordiameter upp till 200 meter, men också mycket billigare, med tanke på kostnaden per megawatt offshore/timme.

- I slutändan gynnas därigenom nuvarande kunder vars el från Nordsjön och Östersjön subventioneras fortfarande med upp till 14,5 cent per kilowattimme på elpriset, sade Wagner.