Nya typer av vindkraftverk presenteras på Husum Wind- mässan

Redan under tredje kvartalet 2018 kommer Enercon att installera denna E-126 EP3 prototyp. Foto: Enercon
Enercons monter på vindkraftmässan Husum Wind. Foto: Markku Björkman

På årets ledande vindkraftsmässa Husum Wind 2017, som arrangeras i norra Tyskland, informerar Enercon om utvecklingen av två nya vindkraftsturbiner och andra nya tekniska komponenter, som baseras på företagets plattform på 3 megawatt (EP3).

Det handlar om två ytterst vindtåliga anläggningar med beteckningen E-126 EP3 och E-138 EP3. Serieproduktionen förväntas starta från och med slutet av 2018 respektive slutet av 2019.

Största skillnaden jämfört med företagets tidigare vindkraftsanläggningar är att de två nya prototyperna har, enligt tillverkaren, tillförts avsevärt förbättrad prestanda och effektivitet. Man har också satsat på optimerade processer för produktion, transport och logistik och konstruktion med fokus för den nya utvecklingen.

ENERCON presenterade båda typerna av vindturbiner för första gången på Brasil Wind Power-mässan i Rio de Janeiro i augusti.

Med de nya turbinerna svarar ENERCON på förändrade krav på vindkraftteknik i det viktiga 3- megawatt-segmentet.

- Vi ökar deras generella prestanda väsentligt, säger Arno Hildebrand, chef för systemteknik vid ENERCONs forsknings- och utvecklingsbolag WRD.

Effektivitetsökningen uppnås huvudsakligen genom en ökning av turbinernas nominella effekt. E-126 EP3 har en rotordiameter på 127 meter och en nominell effekt på 3,5 megawatt.

E- 126 EP3 ska designas för platser med måttliga vindförhållanden i klass IIA (IEC). E-138 EP3 har en rotordiameter på 138 meter.

- På platser med en måttlig vindhastighet på 8,0 m/s vid navets höjd kommer den nya E-126 EP3 turbinen att ge mer än 13 procent mer utbyte än vår nuvarande E-115, säger Hildebrand.

E-126 EP3 och E-138 EP3 kommer att vara tillgängliga med olika hybrid- och ståltorn med olika navhöjder på mellan 81 och 160 meter.

Redan under tredje kvartalet 2018 planeras installationen av E-126 EP3:s prototyp, och starten på serieproduktionen kommer att ske i slutet av 2018. Under fjärde kvartalet 2018 planerar ENERCON att bygga E-138 EP3:s prototyp, följt av en del förproduktion 2019. Serieproduktionen inleds i slutet av 2019.

Enercons teknik av växellösa direktdrivmekanismer används i kombination med ringformiga generatorer. Detta står i motsats till de flesta andra vindturbingeneratorer som använder växellådor.
 
Andra skillnader är deras olika droppformade gondoler (konstruerade av Lord Norman Foster ). Tornen målas gröna längst ner för att passa in i omgivningen.

Det första E-126 vindkraftverk installerats på olika platser i Tyskland och Belgien 2008. Trots att E-126 vindkraftverk utvecklades ursprungligen som en 6 megawatt- anläggning, uppgraderas dessa snart till 7,5 megawatt.