"Danska vindkraftverk är olagligt byggda"

Vindkraftverk vid våtmarker. Foto: Ben_Kerckx

Två EU-domar visar att många danska vindkraftverk är olagliga. Jurister i landet fruktar för skadeståndsanspråk för miljoner danska kronor.

De större eller mindre vindkraftparkerna som har installerats i Struer, Ringkøbing-Skjern, Svendborg, Vejle, Mariagerfjord, Aalborg och andra kommuner är troligen direkt olagliga, anser flera jurister.

Detta beror på två domar från EG-domstolen, som år 2016 fastställde att de regler som idag följs i Danmark står i strid med gällande EU-lagstiftning. Ändå har man fortsatt att bygga vindkraftverkskonstruktioner med turbiner i många delar av landet, eftersom bidragsreglerna för februari nästa år kommer att ändras, när bidraget på 25 öre per kilowatt-timme upphör.

Danmarks Miljö- och livsmedelsministerium hävdar, trots flera juristers bedömanden och upprepade varningar, att kommunerna måste fortsätta att bevilja tillstånd enligt gällande regler, skriver morgontidningen Jyllands-Posten.