Globala marknaden för vindturbinrotorblad förväntas öka till 33 md dollar år ​​2025

Prognoserna talar för att behovet av rotorblad för vindkrafturbiner ökar även i Asien, Afrika och Latinamerika. Foto: Peter Dargatz

Den globala marknaden för vindturbinrotorblad förväntas överstiga 7 miljarder US-dollar beräknat i intäkter före slutet av 2017. Marknaden förväntas öka med 21,2 procent under perioden 2017-2025 och uppgå till nästan 33 miljarder US-dollar i form av intäkter.

Enligt Persistence Market Research (PMR) har totala effekten av vindkraftverk ökat globalt från 282,2 gigawatt år 2012 till 486,7 gigawatt år 2016. Detta har lett till en påtaglig effekt på tillväxten på den globala marknaden för vindturbinrotorblad.

Ökande tonvikt på vindkraftsproduktion kombinerat med gynnsamma regeringspolitiska åtgärder och subventioner bidrar också till ökat behov av vindturbinrotorblad. Lukrativa inmatningstariffer och generationsbaserade incitament drar riskkapital och investerare till denna spännande marknad.

Enligt PMR: s rapport koncentrerades vindkraftverk än i industriellt utvecklade regioner. Prognoserna talar dock för att behovet av vindrotorblad ökar även i Asien, Afrika och Latinamerika.