Landbaserade danska vindkraftverk sätter nya rekord

Landbaserade vindkraftverk har uppnått en viktig milstolpe i Danmark. Foto: CC0 Public Domain

Danska onshoreturbiner genererar nu totalt fyra gigawatt, men branschen fruktar att försenad finansiering bromsar den pågående övergången till grön el. Landbaserade vindkraftverk har trots allt uppnått en viktig milstolpe.

Den totala kapaciteten i Danmark består nu av över fyra gigawatt (GW). Kapaciteten täcker 27 procent av landets elförbrukning, enligt danska vindkraftverksindustrins branschorganisation. Gränslinjen nåddes när vindkraftsparken Cross Neck på Lolland anslöts i nationella elnätet.

Parken omfattar sex vindkraftverk och ägs av elbolaget Hofor.  Danmark har nu 4187 landbaserade vindkraftverk, men nyheten om dessa fyra gigawatt kan bli den sista i sitt slag.

- Det är mycket beklagligt och skadligt för vindkraftsindustrin och den gröna energiövergången att regeringen ännu inte har meddelat hur det vill att utbyggnaden av vindkraftverk kommer att ske i framtiden, säger ordföranden för Danska vindkraftindustriförbundet, Jan Hylleberg.

Hylleberg hänvisar till de ännu allmänt hållna rapporterna om att stödet till danska vindkraftsindustrin upphör den 21 februari 2018. Trots många förfrågningar, har landets energi- och klimatminister Lars Christian Lille (V) ännu inte presenterat sin syn på vad som ska ersätta det nuvarande systemet.

- Det är otänkbart att tänka sig ett stopp för nya landbaserade vindkraftverk. Vi riskerar att den gröna övergången tappar fart helt enkelt därför att regeringen inte kan enas om en ny lösning, säger Jan Hylleberg.