Svensk Vindenergi prognostiserar 74 nya vindkraftverk under 2017

Hittills i år har vindkraftsproduktionen varit i snitt varit 26 procent högre än under samma period förra året. Foto: PixaBay-kredit: Myriams

En mild och stundtals blöt vår med ett antal värmerekord och mer vindkraft än förra året har gjort att elpriserna under våren varit stabila med ett snittpris på 28,5 öre per kWh. Trots det har årets priser legat 37 procent högre än förra året, enligt elbolaget Bixias vårrapport.

Medeltemperaturen har legat över det normala hela våren, likaså har det kommit mer nederbörd än normalt i Norden, vilket gjort att tillrinningen i vattenmagasinen har varit god och den hydrologiska balansen har stärkts från ett underskott på minus 12 TWh i mars till minus 6 TWh i början av juni.

– Det betyder att vindkraften har stått för nio procent av den totala elproduktionen hittills i år. Svensk Vindenergi prognostiserar att det kommer att byggas 74 nya vindkraftverk i landet under året och vi ser tydligt att vi börjar närma oss elcertifikatmålet på 28,4 TWh fram till 2020, även om byggnadstakten har minskat, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

Den milda våren har gjort att den totala elanvändningen varit något lägre än vanligt. Under våren har vi i Norden varit nettoexportörer av el, hittills i år har vi exporterar i snitt 0,2 TWh el per vecka.

– Det är högst troligt att vi kommer att vara nettoexportörer av el även de kommande tre månaderna om den hydrologiska balansen ligger kvar kring den nivån vi har nu, säger Matina Rosenberg.

Vårfloden kan ha stor påverkan på elpriset. Under vårmånaderna har tillrinningen i vattenmagasinen legat på 1-3 TWh per vecka.

– Andra veckan i maj kan vi se att det tar fart lite mer i samband med att vårfloden kommer igång. Vi ligger någon vecka efter normal start på vårfloden. Så här års är tillrinningen osäker och kan variera mycket mellan veckorna. När vårfloden kulminerar kan det pressa ner elpriset rejält men än så länge har vi inte sett att den orsakat låga spotpriser mer än under några enstaka timmar i slutet av maj, säger Matina Rosenberg.

Kärnkraftstillgängligheten har legat på i snitt 95 procent hittills i år vilket är det högsta sedan 2008. 

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi.