USA:s solkraftsektor sysselsatte drygt 370 000 människor år 2016

Amerikanskt kolkraftverk i Nevada. Foto: Pixabay

Med tanke på Donald Trumps slogan om att skapa ”jobs, jobs, jobs”, hänvisar den amerikanska geopolitiska experten Fareed Zakaria till USA:s Department of Energy´s senaste siffror om antalet anställda inom energialstrande industri.

- USA har mer olja och mer kol än något annat land i världen. Men landets solkraftindustri sysselsatte fler människor än olje-, - kol och gassektorn tillsammans, säger Fareed Zakaria, geopolitik expert på CNN.

Fareeds uppgifter härstammar från USA:s Department of Energy, som har räknat fram senaste årets energistatistik.

USA:s solkraftsektor sysselsatte 373 807 människor och vindkraften 101 738 personer under 2016, vilket kan jämföras med de 151 000 jobb som skapats av konventionella energikällor såsom kol, olja och gas.

Den mest osäkra branschen är fortfarande kolindustrin där 86 035 jobb hotas av nedläggning. Kolproduktionen har blivit för dyr. Däremot kan naturgasen (52,125 arbetsplatser) utvecklas till framtidens energisektor, anser Zakaria.