Nytt danskt koncept ger fjärrvärme utan eld

Koncept kan enligt European Energy ge fjärrvärme även för Köpenhamn. Plattformarna med solfångare ligger i bilden i ett grunt område i danska Middelgrunden. Foto: European energy
Skiss av European Energy´s lagringkoncept, som ligger utanför kusten. Överskottskraften från solen och vinden lagras som hett vatten som sedan används i den intilliggande fjärrvärmesystemet. Vattnet kan också lagras på land, så som redan sker i danska samhällen Gram och Vojens. Källa: European Energy.
Ett exempel på en av de solcellsplattformar som utgör kärnan i European Energy´s fjärrvärmekoncept. Den förmodade värmeförlusten uppgår i dessa anläggningar till 20 procent. Foto: European Energy

Danska utvecklingsföretaget European Energy anser att fjärrvärme kan produceras med överskottsel från sol och vind i enorma värmelager. Ett projekt pågår redan i danska Esbjerg och det ansvariga företaget räknar med att konceptet kan försörja hela Köpenhamn med fjärrvärme i framtiden.

Det kommer att ske med hjälp av solceller, vindturbiner, värmepumpar och stora vattenfyllda säsongbetingade värmelager, alla redan tekniskt välkända element inom dagens energiproduktion.

- EU: s kända energikoncept Giga Store, kommer dock att kompletteras och kombineras med viktiga nya komponenter på ett nytt sätt i syfte att kunna nå målet. Företaget European Energy tror sig kunna tillverka fjärrväme med överskottsel från sol och vind utan att använda eld, säger vd:n, Knud-Erik Andersen, vars företag utvecklar sol- och vindkraftverk i hela Europa.

- Under längre perioder kan stora mängder av grön överskottsel användas för att värma stora landbaserade säsongsbetingade värmelager eller uppdämda bassänger vid kusten intill de stora städerna, säger Knud-Erik Andersen .

Varje lagringsplatform är utrustad med ett antal vindkraftverk.  Lagrets tak utformas så att den kan bära massor av solpaneler. Under och mellan solpaneler värms luften, som i sin tur värmer vattnet inne i värmelagret.

- Luften som värms upp i höga temperaturer ökar värmepumparnas prestanda, säger Knud-Erik Andersen.

European Energy förhandlar för närvarande med Esbjergs stad om ett värmelagringsprojekt på EU-nivå, men företaget har också tagit fram ett värmelagrande koncept som kan ge fjärrvärme även för Köpenhamn.

Enligt de ansvariga är det möjligt att uppnå mellan 140 och 80 megawatt sol- och vindel för dessa fjärrvärmeplattformar. Överskjutande el kan periodvis också hämtas, till exempel från Krieger Flaks stora off-shore vindpark.

Knud-Erik Andersen förklarar att lagringsenheten inte behöver bli så dyrt som man skulle kunna tro, eftersom havet i det området där enheten byggs inte är så djupt och eftersom vindkraftverk utanför kusten producerar mycket billigare el än landbaserade vindkraftverk.

Knud-Erik Andersen ser också värmelagringskonceptet, som en del av en reglerande mekanism, inför en väntad massiv överproduktion av sol- och vindel, som skulle kunna göra Danmark oberoende av fossila bränslen.