Vestas nyanställer i Österbotten

Ett färdigt vindkraftfundament i Ömossa. Foto: EVP Tuulivoima/Metsälä

Danska Vestas nyanställer i regionen Österbotten i Finland. De 34 vindturbiner som för närvarande byggs i Ömossa representerar den allra senaste tekniken.

Vindkraftsparken i Ömossa i Kristinestad har en storlek på cirka 2000 hektar. Området består av cirka 200 parceller med över 100 markägare. Omräknat i idrottsplaner motsvarar områdets storlek 482 idrottsplaner.

Avståndet mellan projektområdets nordligaste och sydligaste punkt är 9,5 km fågelvägen och 13 km landvägen. När byggnadsarbetena pågår tar det över en halv timme att köra sträckan med bil. Totalt byggs cirka 27 km nya vägar i Ömossa.

Bygget försenades dock något i slutet av 2016 . Det var i tre betongfundament EPV Vindkraft fann brister i betongens hållfasthet. Resultatet blev att ett fundament revs och gjöts om, de två andra kunde åtgärdas genom tilläggsgjutning.