Vestas bygger upp Ukrainas vindkraftkapacitet

Ukrainska företaget Vindkraft och Vestas Centraleuropa har tecknat ett avtal om leveranser, installation och underhåll av 35 vindkraftverk. Foto: Vestas
Enligt Ukrainas energistrategi, förväntas den totala kapaciteten hos landets vindkraftverk uppgå år 2030 till runt 3-4 gigawatt. Foto: Pixbay

Ukrainas största vindkraftpark inledde nyligen driften i regionen Saporischja, Anläggningen kommer att generera cirka 600 miljoner kilowattimmar el per år. 

Ukrainska företaget Vindkraft, ett dotterbolag till DTEK-gruppen, som ägs av Rinat Akhmetov, en av Ukrainas rikaste industriledare, har påbörjat driften av 35 vindkraftverk vid Botievskas vindpark. Den planerade den andra fasen av projektet kommer senare att öka vindparkens kapacitet med 200 megawatt. Företaget Vindkraft samordnar DTEK:s aktiviteter inom Ukrainas vindkraftsektor.

Enligt bolagets presstjänst kommer Ukrainas största vindkraftpark att kunna producera totalt cirka 600 miljoner kilowattimmar el per år.

Vindturbinerna har tillverkats av det danska Vestas, världsledande inom vindkraft. För den andra utbyggnadsetappen används Vestas vindkraftverk av typ V112 med en kapacitet på 3 megawatt.

Vindkraft och Vestas Centraleuropa har tecknat ett avtal om leveranser, installation och underhåll av 35 vindkraftverk för parken med en total kapacitet på 105 megawatt, förklarar DTEKs på koncernens officiella hemsida.

Vindparken i Botievska, som är Ukrainas största vindkraftpark i Ukraina, ligger nära byn Primorskyj Posad i regionen Zaporischia.

Botievska vindkraftsanläggning ingår i vindkraftparken "DTEK Priazovskyj". Det är ett av DTEKs största investeringsprojekt. Investeringar i byggandet av anläggningen uppgår till 340 miljoner euro. För finansieringen av den första och andra fasen av projektet har DTEK lånat ca 245 miljoner euro av tyska Landesbank Berlin.

Byggandet av Botievska vindkraftverk startade 2011. Driftsättning av den första fasen av vindkraftverket med en kapacitet på 92,25 megawatt färdigställdes 2012. Installation av turbinerna i den andra etappen av byggandet av anläggningen inleddes i september 2013. I april 2014 slutfördes arbetet med 35 vindkraftverk under andra fasen. Den totala kapaciteten uppgick då till 107 625 megawatt.

DTEK fortsätter också att planera byggandet av två andra vindkraftparker för "DTEK Priazovskyj" i regionen Zaporischia. Det handlar om okänt antal vindkraftverk i Prymorska och Berdianska.

I slutet av 2017 startar tre ytterligare vindkraftverk, som har byggts av "DTEK Priazovskyj" med en total kapacitet på 550 megawatt.

Enligt Ukrainas energistrategi, förväntas den totala kapaciteten hos landets vindkraftverk uppgå år 2030 till runt 3-4 gigawatt.