New York ska ha 2,4 gigawatt havsbaserad vindkraft år 2030

Vestas vindkraftverk. Företaget konkurrerar om den amerikanska vindturbinmarknaden. Foto: Free Bixbay

New York har presenterat en plan för delstatens största utbyggnad av havsbaserad vindkraft. New Yorks guvernör Andrew Cuomo, en av initiativtagarna bakom förslaget, vill att hans delstat ska bli ”ett amerikanskt lokomotiv” ifråga om havsbaserad vindkraft i landet.

- Enligt översiktsplanen kommer den framtida havsbaserade vindkraften i delstaten New York att skapa nya och bra betalda jobb, minska koldioxidutsläppen, generera en stabil energikälla för miljontals New York-bor och befästa New Yorks status som en nationell ledare ifråga om ren energi, sade guvernör Cuomo nyligen vid offentliggörandet av planen.

För en längre tid har delstatens representanter fört samtal bland annat med Vestas. Guvernörens plan att bygga 2,4 gigawatt havsbaserad vindkraft är hitintills det mest ambitiösa vindkraftsprojektet någonsin i USA. Tillkännagivandet innebär att satsningen i New York är 800 megawatt större än delstaten Massachusetts nyligen aviserade projektet i landets nordöstra hörn på 1,6 gigawatt, som ska vara klart senast år 2027. Vindkraftverk till denna vindpark kommer att levereras av Dong.