Vindpark med 75 turbiner byggs i Australien

61 av parkens 75 vindkraftverk är redan i drift och bidrar till delstaten Victorias tillgång av förnybar energi. Foto: Mammoet Wind.

Gynnsamma väderleksförhållanden den 17 februari möjliggjorde inmonteringen av den sista rotorn i australiensiska Ararat- vindparken, som omfattar totalt 75 vindkraftverk. 

Gynnsamma väderleksförhållanden den 17 februari möjliggjorde inmonteringen av den sista rotorn i australiensiska Ararat- vindparken, som omfattar totalt 75 vindkraftverk.  

Entreprenören Mammoet Wind slutförde samtidigt även dikesgrävningen för kablar och installationen av utrustningen från underleverantören RJE Global. För att kunna starta driften i detta sista återstående vindkraftverk måste kablarna anslutas till turbinen som genererar sedan el till transformatorn och in i nätet.

Ararat Winds VD, Stuart Liddell är övertygad om att projektets huvudsakliga uppdragsgivare och vindparksägare GED klarar av att genomföra alla återstående åtgärder inom avtalad tid före den 4 maj 2017. Hittills har alla större byggmoment blivit uppfyllda i tid vilket betecknas som ”en stor framgång” av projektledningen.

Enligt Liddell är 61 av parkens 75 vindkraftverk redan i drift och bidrar till delstaten Victorias tillgång av förnybar energi och markerar förnybara energiindustrins tydliga potential i Australien. När vindparken är helt färdig, kommer Ararat Wind Farm vara ett projekt av världsklass som spelar en nyckelroll i Australiens förnyelsebara energiframtid.

Ararat Wind Farm Pty Ltd är ett samägt bolag i ett konsortium, som består av en rad förnybara energisystem. Ararat Wind Farm, som kommer att ha en kapacitet på 240 megawatt blir den tredje största vindkraftparken i Australien och har bidragit till att utländska företag har investerat nästan en halv miljard dollar i delstaten Victoria.