”Alla stödsystem för vindkraften kan avvecklas”.

Fortums vd, Pekka Lundmark anser att utsläppshandeln, med dess låga priser, uppmuntrar inte till investeringar i utsläppsfri energiproduktion. Foto: Media Fortum

- Om man idag börjar bygga ut ny kraftverkskapacitet i Norden är vindkraften det billigaste alternativet, sade Fortums vd Pekka Lundmark nyligen i en intervju för finländska sändaren YLE.

- Om man idag börjar bygga ut ny kraftverkskapacitet i Norden är vindkraften det billigaste alternativet, sade Fortums vd Pekka Lundmark nyligen i en intervju för finländska sändaren YLE.

Enligt Lundmark är det också därför man mycket snabbt kan avveckla alla stödsystem för vindkraften.

- Man borde satsa på att utveckla handeln med utsläppsrätter och efter det kan man låta marknaden styra, konstaterade Pekka Lundmark.

Under de åtta senaste åren har priset på utsläppsrätter för koldioxid gått ner med drygt sextio procent.

Enligt Pekka Lundmark har det här resulterat i att utsläppshandeln inte uppmuntrar till investeringar i utsläppsfri energiproduktion.

- Så länge priserna är på den här nivån har de ingen som helst styreffekt på energiproduktionen. Priset borde vara betydligt högre. Vi stöder EU-kommissionen som försöker reformera handeln med utsläppsrätter, betonade Pekka Lundmark i intervjun.

Fortumchefen hänvisade till att enbart 13 procent av koldioxidutsläppen idag berörs av utsläppshandeln.

Resultatmässigt blev fjolåret rätt blygsamt för Fortum. Enlig YLE sjönk affärsvinsten till 644 miljoner euro jämfört med 808 miljoner euro året innan. Orsaken, enligt YLE var det låga elpriset och på att produktionen i Fortums vattenkraftverk sjönk.

Trots det reducerade resultatet fortsätter Fortum med en relativ generös dividendpolitik. Dividenden på 1,10 euro per aktie är på samma nivå som år 2015, vilket enligt YLE:s beräkningar motsvarar en avkastning på ungefär sju procent för den som äger aktier i Fortum.

Det är uppenbarligen därför man hos Fortum har kommit fram till slutsatsen att det idag är helt möjligt att avveckla alla stödsystem för vindkraften.

Pekka Lundmark är tvåspråkig och har ett nordiskt perspektiv som passar utmärkt på Fortum. Totalt fick Lundmark ansvar för 8 800 anställda när han tillträdde i september 2014.