Dålig betong i Finlands största vindkraftpark

Här binds armeringsjärn för ett vindkraftsverkfundament: Foto: StudioSara, Kristinestad

Dålig betong har upptäcks i vindkraftsparken i Ömossa i närheten av finländska Kristinestad. Anläggningen som nu byggs som bäst, ska bli Finlands största vindkraftspark, skriver dagstidningen Helsingin Sanomat. Runtom i Finland granskar nu byggfirmor sina betongkonstruktioner för att se att de uppfyller kvalitetskraven.

I Ömossa har man kommit till det skedet att man gjutit fundamenten för 34 vindkraftverk. I tre fall har man upptäckt brister i betongens hållfasthet. Ett fundament har rivits och gjutits på nytt och två har reparerats, uppger vd Frans Liski på EPV Vindkraft.Vindkraftsbolaget har avtal med betongtillverkaren Rudus om vissa kvalitetskrav. Vindkraftsparken i Ömossa är redan det fjärde större byggprojektet där man hittat brister i betongens hållfasthet. Betong av sämre kvalitet har påträffats i ett brobygge i Kemijärvi och i två större husbyggen i Åbo.

- Vi har tagit hundratals prov, det ändå fråga om en investering på 200 miljoner euro, och då är vi noga med kvalitetsövervakningen, säger Liski.

Det var i tre betongfundament EPV Vindkraft fann brister i betongens hållfasthet. Resultatet blev att ett fundament revs och gjöts om, de två andra kunde åtgärdas genom tilläggsgjutning.

På EPV Vindkraft säger Frans Liski att reparationerna i Ömossa inte påverkar tidtabellen. Vägar och infrastruktur står redan färdiga i väntan på att man börjar resa vindkraftverken under sommaren 2017. Problemet kan, enligt Liski, bero på att det finns för mycket luft i betongen och en orsak kan vara tilläggsämnen som orsakar oväntade reaktioner i betongmassan.