Finland slopar vindkraftens inmatningstariffer

Vindkraft i Finland, foto: Finlands Vindkraftförbund

Vindkraftens inmatningstariffer slopas i Finland. De ersätts dock av ett nytt stöd. Det blir också en satsning på Elbilar och biobränslen. Därigenom ska bilarnas utsläpp reduceras och stenkol fasas ut fram till år 2030.

Dessa åtgärder bildar kärnan i den finländska regeringens nya energi- och klimatstrategi som presenterades torsdagen den 24 november 2016. Strategin sträcker sig fram till år 2030 och visar hur regeringen tänker uppfylla kraven bland annat i Parisavtalet. Målet ligger ändå mycket längre fram i tiden.

Dessutom fann Finlands högsta förvaltningsdomstol inga bevis eller argument som skulle belägga att vindkraften är farlig för omgivningen, om planeringen görs enligt rekommendationerna som nämns här, skrev Ansgar Hahn, vd för Egentliga Finlands energi Ab, en dag innan regeringen offentliggjorde sitt energipolitiska program.

- Strategin skapar en hållbar bro till en hundraprocentigt utsläppsfri och kolneutral energiekonomi i Finland år 2050, skrev näringsminister Olli Rehn i ett pressmeddelande.

Enligt Rehn ska andelen förnybar energi vara minst 50 procent år 2030. Självförsörjningsgraden kommer att ligga vid 55 procent. Användningen av olja ska reduceras med hälften jämfört med år 2005. Det gäller bensin, diesel, brännolja och flygplansbränsle.

Rehn hänvisade också till elförsörjningsproblem under vinterkylan och att därför ska Fingrid och svenska Kraftnät bygga ett tredje alternativ för eldistribution mellan norra Finland och norra Sverige. Förhandlingar inleds med EU om saken.