Grönt ljus för Polens första havsbaserade vindkraftpark

Vindpark på polska landsbygden. Foto: Polish Wind Energy Association

Polens första havsbaserade vindkraftpark kommer att byggas cirka 23 kilometer utanför kusten mellan Ustka och Leba, väster om staden Gdynia. 

De polska miljömyndigheterna har nu gett tillstånd för byggandet vindkraftsprojeket.

Med ett nytt miljögodkännande från den polska miljöbyrån i handen är det privatägda polska energibolaget Polenergia nu redo för att uppföra en 1,2 gigawatt stor havsbaserad vindkraftpark i Östersjön.

Polenergia kan därmed påbörja med den tekniska realiseringen av projektet, som är uppdelad i två faser. Bolaget har fått klartecken för byggandet av en 600 megawatt stor vindpark med planerad start under 2019. Tillståndsgivningen för den andra etappen och för ytterligare 600 megawatt förväntas ske i slutet av 2016.

Miljötillståndet baseras på en rapport om projektets miljökonsekvenser och på en analys av vattnet i och runt det berörda området. Nu när Polenergia har erhållit miljötillståndet räknar bolaget med att det dröjer fram till 2019 innan man har avslutat planeringsarbetet och tagit emot alla nödvändiga byggnadstillstånd.

Dessa planerade två vindkraftparker till havs har döpts till Baltic Srodkowy 3 och Polenergia Bałtyk 2 och kommer att omfatta cirka 100 vindkraftverk vardera. Parkerna ligger respektive 23 och 37 kilometer utanför Polens nordkust mellan städerna Ustka och Leba. När båda parkerna är färdiga, kommer de att täcka en total yta på över 240 km2.

Polenergia deltar redan i bygget av 25 polska landbaserade vindkraftparker, varav 22 är under uppbyggnad. Förutom de 245 megawatt vindkraft, som bolaget för närvarande producerar i landet kommer Polenergia nu också bli en pionjär inom Polens offshoremarknad.

Den totala kostnaden för de två planerade offshoreprojekt bedöms bli cirka 10 miljarder kronor. Den sista etappen beräknas vara slutfört senast år 2026.