Nytt avtal om Nordsjön ger Europa nya vindkraftverk

Danska havsbaserade vindkraftverk i Middelgrunden. Foto: Soumanrudra

Danmarks energi- och klimatminister Lars Christian Lilleholt hoppas att samarbetet kring havsbaserade vindkraftverk kommer att skapa ett nytt ”energiäventyr” i Nordsjön.

Ett avtal mellan Danmark och de andra Nordsjöländerna gör Esbjerg och resten av Jyllands västra kustremsa till centrum för ett gemensamt europeiskt projekt för havsbaserade vindkraftverk. Östersjöländernas avtal med Europeiska kommissionen stadgar om inrättandet av ett nära samarbete inom förnybar energi och utbyggnad av elnät i Nordsjön.

Samarbetet skall bidra till skapandet av gemensamma EU-regler för havsbaserade vindkraftverk och samproduktion av havsbaserade vindkraftverk.

– Genom Nordsjösamarbetet kommer länderna i europeiska gemenskapen att harmonisera regler och samordna leveranser av offshoreturbiner, så att vi kan minska kostnaderna för havsbaserad vindkraft. Därmed kommer Nordsjön att bli ett basområde för havsbaserad vindkraft för hela Europa, säger Lars Christian Lilleholt, i ett pressmeddelande.

Som reglerna är nu, finns det olika krav för havsbaserade vindkraftverk, som utformas allt efter vilket lands territorialvatten det handlar om. Där behövs det, enligt Danmarks energiminister, en omfattande standardiseringsprocess.

Avtalet undertecknades efter att EU-kommissionen hade räknat ut att Nordsjön kunde täcka upp till 12 procent av EU:s elförbrukning. Det skulle motsvara en total kapacitetsökning på runt 100 gigawatt. Som jämförelse kan det nämnas att hitintill har 7,7 gigawatt installerats i Nordsjön.

Enligt EU-kommissionens forskningsprojekt om vindhastigheter, är den danska delen av Nordsjön speciellt lämplig för offshore vindkraftverk på grund av det ringa havsdjupet utanför kusten.

– Nordsjösamarbetet kan generera arbetstillfällen, tillväxt och utveckling i Danmark. Vi har ett stort kluster av företag som är specialiserade på att upprätta och underhålla havsbaserade vindkraftparker, sade energiminister Lilleholt.

Danmark är ett av Europas och världens ledande länder inom vindkraft. År 2012 beräknades 20 procent av Danmarks elproduktion komma från vindkraftverk. I Danmark finns det drygt 5 000 vindkraftverk. Det kan jämföras med Sverige som enbart har 4 000 vindkraftverk, trots att Danmark till ytan inte är större än Jämtland.