Ett ytterligare rekordår för kinesisk vindkraft

Kinesisk vindturbin på Liu'ao- halvön, nära staden Fujian. Foto: Vmenkov

Enligt Kinas nationella energimyndighet installerades under 2015 nya vindkraftverk med en sammanlagd kapacitet på 33 gigawatt. Därmed omfattade den totala aktuella kapaciteten 145 gigawatt i slutet av 2015.

Myndigheterna anser att det finns anledning att sänka de av staten garanterade avräkningspriserna, som har drivit utvecklingen snabbt framåt.

Året 2015 präglades därmed av en tillväxt på inte mindre än 43 procent jämfört med 2014, då Kina var installerade 23 gigawatt. 2014 var också ett tidigare rekordår med en tillväxt på 25 procent i förhållande till 2013.

Tillväxten har gett även de kinesiska vindturbintillverkarna ett ordentligt lyft, medan internationella företag, inklusive danska och tyska, har tvingats se hur deras marknadsandelar i Kina har minskat markant jämfört med situationen bara för några år tillbaka.

Idag produceras det en stor mängd av vindkraftel i Kina, ett land som startade byggandet av vindkraftverk så sent som i 2005.

Kinesiska experter förutspådde dock redan 2004 att landet skulle bli ledande vindenergination i samband med vindenergibranschens världskonferens, som hölls i Peking i 2004. Det var då det kinesiska starskottet avfyrades. Redan

2010 hade Kina gått om USA som världens ledande vindenergiland. Sedan dess har det gått framåt år för år.

Från och med 2005 och några år framöver var internationella turbintillverkarna mycket aktiva i Kina och med ansenlig mängd marknadsandelar. Förändringen kom med full kraft bara för ett par år efter de västliga företagens ”goda år”. Kinesiska vindturbintillverkare dominerar idag helt. Kina producerar för närvarande alla typer av komponenter för vindkraftverk.

Många internationella komponentleverantörer har dock kvar  produktion i Kina.

Det har dock uppstått vissa problem med vindkraften. Omfattande elförbrukning i östra och sydöstra delen av Kina kräver byggandet av nya mellan 2 - 3 000 kilometer långa kraftledningar från kusternas vindparker. Den otillräckliga kapaciteten beror också på ofta förekommande driftstopp på grund av att det blåser för mycket 

Förlusten beräknades till 15 procent av hela 2015-års vindenergiproduktion.

Även kolförbrukningen i Kina minskar markant. Samtidig ökar användningen av sol- och vindenergi. 2015 stod vindkraftverken för 3,3 procent av den totala elförbrukningen i Kina. Vindkraftverk levererade sammanlagt 186 terawattimmar, vilket är jämförbart med den totala danska elförbrukningen på 35 terawattimmar.