Vindkraftpark planeras i havet utanför Helsingfors

elsingfors stadsplaneringsnämnd har nyligen diskuterat placeringen av vindkraftverk i i havet utanför Helsingfors. Förslaget är dock omstritt. Bild: Helsingfors stadsplaneringsnämnd

Helsingfors stadsplaneringsnämnd har nyligen diskuterat placeringen av vindkraftverk i Helsingfors. Förslaget är dock omstritt. Utsikten från Brunnsparken och Södra hamnen kommer att förändras påtagligt om förslaget blir verklighet.

Enligt förslaget skulle vindkraftverken av industriell storlek placeras i närheten av hamnen i Nordsjö och i den yttre skärgården. Kraftverk som sköter lokal elproduktion skulle placeras från Nordsjö i öst till Lövöarna i väst. Därutöver skulle det finnas möjlighet att bygga små vindkraftverk i närheten av bebyggelse. Kraftverkens maxhöjd skulle vara 125 meter.

– Nämnden tar ännu inte ställning till kostnader för eventuella vindkraftverk i Helsingfors, utan endast inverkan på landskap, social acceptans och teknisk-ekonomiska aspekter av placeringarna. Vindkraft behövs av miljöskäl, säger generalplanerare Alpo Tani till Finlands Radio.

Helsingfors har ambitiösa målsättningar för att få ner utsläppen, och då är vindkraft ett bra sätt att få mera förnybar energi.

Om stadsplaneringsnämnden godkänner förslaget går det vidare till stadsstyrelsen. Placeringskartan används sedan som grund när det i framtiden ges bygglov för vindkraftverk i Helsingfors. För de stora vindkraftverken behövs förutom bygglov också vidare planering samt en konsekvensbedömning.

– Medan de större vindkraftverken skulle placeras i skärgården eller Nordsjö, kunde de små vindkraftverken placeras bland bebyggelse. De ska nämligen vara så små att de inte stör nämnvärt, säger Tani.

Förslaget omfattar tre typer av vindkraftverk – stora, industriella med vindmöllor så höga som 125 meter, lokal producerande vindmöllor med en maxhöjd på 50 meter samt de allra minsta med möllor på högst 30 meter.