GlobalData: Sol- och vind som drivande kraft för förnybar energi i Sverige under 2019-2030

Global Datas diagram som visar omfattningen av olika energiformer i Sverige i 2018. Diagram: Global Data

Den totala kapaciteten för förnybar energi, exklusive vattenkraft i Sverige kommer att mer än fördubblas från 14,8 gigawatt (GW) 2019 till 30,4 GW år 2030, prognosticerar GlobalData, ett ledande data- och analysföretag.

GlobalDatas senaste rapport, "Sveriges Power Market Outlook fram till 2030, Uppdatering 2019 - Marknadsutvecklingar, Regler och Konkurrensscenario", prognosticerar att landets solcells- (PV) och vindenergisektor förväntas växa i form av årlig tillväxt (CAGR) på 16 respektive 8,3 procent under 2019-2030.

- Regeringsprogram och stimulanser i form av bidrag till solfångare, upphävande av skatt på solel ifråga om kommersiella PV-installationer och generösare byggnadstillstånd när det gäller solenergisystem kommer att öka solenergisektorns omfattning och bidra till tillväxten av förnybara energikällor. Dessutom har vindkraftsegmentet identifierats av den svenska regeringen som ett potentiellt område för kapacitetsutbyggnad för att kunna uppnå 100- procentsmålet för förnybar energi 100 procent före 2040, konstaterar Arkapal Sil, energianalytiker på GlobalData.

Enligt GlobalData ökar offshore-vind med 15 procent (CAGR) från 191 megawatt (MW) 2019 till 873 megawatt år 2030. Denna snabba ökning återspeglar den stora befintliga offshore-vindpotentialen längs Sveriges långa kustlinje.

Den största utmaningen för Sveriges energisektor består av överbelastningen när det gäller vattenkraft i kombination med åldrande överföringsinfrastruktur. Från och med 2018 stod vattenkraften för nästan 40 procent av både installerad kapacitet och produktion. Strömförsörjningen är därmed sårbar på grund av eventuell vattenbrist.

- Sverige går mot en balanserad energimix samtidigt som landet förbereder sig för att mer än dubbla sin förnybara energikapacitet från 13,3 gigawatt år 2018 till 30,4 gigawatt år 2030. Vatten- och kärnkraftskapaciteten fortsätter att vara stabil under den nämnda perioden och man räknar med att bägge sektorer bidrar även till en belastningsminskning. Efter nedläggningen av kolbaserade kraftverk år 2022 förväntas större delen av värmeproduktionen äga rum i oljebaserade kraftverk, understryker Arkapal Sil.