Tyskland öppnar Östersjöns största vindpark Arkona

Arkonas 60 turbiner står i Östersjön mellan den tyska ön Rügen och den svenska kustlinjen i norr. Foto: Wikipedia, kredit: Ein Dahmer

Tillsammans med franska och norska ministrar invigde Tysklands kansler Angela Merkel den 16 april officiellt Östersjöns största vindenergipark, som betecknas som ett nyckelprojekt för Tysklands så kallade Energiewende.

Vindturbinerna, som byggdes under bara tre månader med start i slutet av 2018, levererar redan 385 megawatt elektricitet - tillräckligt för cirka 400 000 hushåll.

Franska energiförsörjaren Engie har tecknat avtal om att köpa el under första fyra åren från vindkraftoperatören OWP Arkona, ett joint venture mellan Tysklands Eon och Norges Equinor.

Elen kommer att dirigeras via en franskbyggd transformatorstation vars 150 kilometer långa kablar kopplar samman parkens samtliga vindkraftverk.

Ingenjörer kallade nätets hårdvara för "multikontaktadapter" efter en välbekant hushållsapparat.

Tisdagens politiska invigning med Merkel, den franska energiministern Francois de Rugy och hans norska kollega Kjell Borge Freiberg är också en klar signal om närmare europeiskt samarbete bara några veckor före valet till Europaparlamentet.