Tysklands vindenergiutbyggnad halverades år 2018

Vindpark i nordöstra Tyskland, i delstaten Mecklenburg. Foto: Wikipedia, kredit: Philipp Hertzog

På grund av fortsatta administrativa problem, enligt nya siffror, installerades endast ungefär hälften av erforderlig markbaserad vindkraft för att nå den tyska regeringens mål för 2030. De flesta nya turbiner verkar komma från en enda tillverkare.

Tysk vindkraft producerar drygt 78 terawattimmar el varje år – runt hälften av hela den svenska elkonsumtionen.

Nu verkar den tyska vindkraftbranschen vilja satsa mera på utbyggnad i andra länder.

Frøya, Hundhammerfjellet i Vikna, Stokkfjellet i Selbu och Sørmarkfjellet i Osen och Flatanger. Det är de fyra ställen i Norge som kan förvänta sig stora vindkraftutvecklingar under de kommande åren.

Tillsammans kommer dessa fyra projekt att ha en årlig produktion på drygt 1 terawattimmar. Detta kommer i komplettering till produktionen från Fosen Vind.

Totalt kommer tre miljarder norska kronor att investeras i de fyra nya vindprojekten.

Medan Trønderergi äger 30 procent kommer Stadtwerke Munich (SVM) att vara huvudägaren med 70 procent. SWM är ett av de största energi- och infrastrukturbolagen i Tyskland och ägs av kommunen München.