Anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft slopas http://www.vindkraftsnyheter.se/20171123/5493/anslutningsavgifter-havsbaserad-vindkraft-slopas Thu, 23 Nov 2017 13:02:42 +0000 Sanna Kesselfors 5493 at http://www.vindkraftsnyheter.se Säkerhetsbrister i övervakning av vindkraftverk http://www.vindkraftsnyheter.se/20171123/5492/sakerhetsbrister-i-overvakning-av-vindkraftverk Thu, 23 Nov 2017 10:05:42 +0000 Sanna Kesselfors 5492 at http://www.vindkraftsnyheter.se Världens största litiumbatteri klar för testning http://www.vindkraftsnyheter.se/20171123/5491/varldens-storsta-litiumbatteri-klar-testning Thu, 23 Nov 2017 09:51:55 +0000 Sanna Kesselfors 5491 at http://www.vindkraftsnyheter.se Kostnader för havsbaserad vindkraft sänks http://www.vindkraftsnyheter.se/20171123/5490/kostnader-havsbaserad-vindkraft-sanks Thu, 23 Nov 2017 07:37:39 +0000 Sanna Kesselfors 5490 at http://www.vindkraftsnyheter.se Regeringen föreslår sänkta ekonomiska mål för Vattenfall http://www.vindkraftsnyheter.se/20171120/5489/regeringen-foreslar-sankta-ekonomiska-mal-vattenfall Mon, 20 Nov 2017 13:40:21 +0000 Sanna Kesselfors 5489 at http://www.vindkraftsnyheter.se En av Svergies största vindparker byggs i Jämtland http://www.vindkraftsnyheter.se/20171116/5488/en-av-svergies-storsta-vindparker-byggs-i-jamtland Thu, 16 Nov 2017 10:23:22 +0000 Redaktionen 5488 at http://www.vindkraftsnyheter.se Gotland kan bli först att omvandla sol- och vindkraft till drivmedel http://www.vindkraftsnyheter.se/20171117/5487/gotland-kan-bli-forst-att-omvandla-sol-och-vindkraft-till-drivmedel Thu, 16 Nov 2017 09:32:48 +0000 Sanna Kesselfors 5487 at http://www.vindkraftsnyheter.se Stoppade planer för två vindkraftsparker på Kimitoön http://www.vindkraftsnyheter.se/20171116/5486/stoppade-planer-tva-vindkraftsparker-pa-kimitoon Thu, 16 Nov 2017 09:11:28 +0000 Sanna Kesselfors 5486 at http://www.vindkraftsnyheter.se Drömmen om vindkraftverk vid Stidsvig lever vidare http://www.vindkraftsnyheter.se/20171115/5485/drommen-om-vindkraftverk-vid-stidsvig-lever-vidare Wed, 15 Nov 2017 06:00:11 +0000 Sanna Kesselfors 5485 at http://www.vindkraftsnyheter.se Rasool blir ny ordförande för Energiforsks forskningsråd http://www.vindkraftsnyheter.se/20171117/5484/rasool-blir-ny-ordforande-energiforsks-forskningsrad Tue, 14 Nov 2017 13:26:03 +0000 Sanna Kesselfors 5484 at http://www.vindkraftsnyheter.se OX2 säljer vindpark i Västernorrland http://www.vindkraftsnyheter.se/20171114/5483/ox2-saljer-vindpark-i-vasternorrland Tue, 14 Nov 2017 07:08:30 +0000 Sanna Kesselfors 5483 at http://www.vindkraftsnyheter.se Siemens varslar upp till 3000 anställda http://www.vindkraftsnyheter.se/20171114/5482/siemens-varslar-upp-till-3000-anstallda Tue, 14 Nov 2017 06:39:55 +0000 Simon Matthis 5482 at http://www.vindkraftsnyheter.se