Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, feb, 22 2018
Senaste Nytt

Toppnyheter

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu

BlackRock köper Sjisjka Vindpark i Gällivare

Köpesumma 160 miljoner kronor

Nyligen sålde Skanska hela sin andel, ett ägande om 66,7 procent, i Sjisjka Vindpark i Gällivare kommun för cirka 160 miljoner kronor, till en fond som förvaltas av BlackRock. 

Skanskas engagemang i Sjisjka startade 2011 som en del av Skanskas mål att vara ledande inom grönt byggande och att bidra till ett mer hållbart samhälle. Skanska äger Sjisjka vindkraftpark tillsammans med Jämtkraft.

Bild: Svevind.
Bild: Svevind.

Peikko levererar gravitationsfundament till Markbydgen ETT

Leveranserna är planerade att utföras under 2017

Peikko Sverige har fått förtroendet att leverera gravitationsfundament till Markbygden ETT vindpark som byggs väster om Piteå. Peikko levererar armeringspaket innehållande specialarmering samt stans- och skjuvarmering till de första 16 fundamenten. Man ansvarar också för konstruktionen av fundamenten. Leveranserna är planerade att utföras under 2017 och den första delen av parken ska vara i drift i slutet av 2019.

Flödesbatteri är en typ av elektrokemisk cell där det är elektrolyten som innehåller energin. Det mesta av elektrolyten befinner sig i tankar utanför cellen, och i detta avseende liknar flödesbatteriet en bränslecell. Genom att driva redoxreaktionen åt andra hållet, är det möjligt att på nytt lagra energi i elektrolyten. Foto: Wikipedia, kredit: RedFlow_ZBM
Flödesbatteri är en typ av elektrokemisk cell där det är elektrolyten som innehåller energin. Det mesta av elektrolyten befinner sig i tankar utanför cellen, och i detta avseende liknar flödesbatteriet en bränslecell. Genom att driva redoxreaktionen åt andra hållet, är det möjligt att på nytt lagra energi i elektrolyten. Foto: Wikipedia, kredit: RedFlow_ZBM

Forskare optimerar flödesbatterier för energilagring

"Ersätt vanadin"

Flödesbatterier är särskilt lämpade för storskalig energilagring, till exempel i samband med...