Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Toppnyheter

Bild: Bixia.
Bild: Bixia.

Vårprognos - räkna med fortsatt höga elpriser

Vinterns elpriser har varit nästan 50 procent högre än fjolåret, med ett snitt på 53 öre per kWh. Främsta orsaken till detta är de låga nivåerna i våra nordiska vattenmagasin, Enligt elbolaget Bixias vårprognos.

 Nu när vi går mot våren kommer priset att sjunka något eftersom det blir varmare och efterfrågan på el sjunker. Men eftersom tillgången på vattenkraft fortfarande är begränsad får vi fortfarande räkna med högre elpris än normalt. Enligt Bixias prognos hamnar snittpriset på 44 öre per KWh under vårmånaderna.  

Fotograf: Heidi Stenström.
Fotograf: Heidi Stenström.

Vattenfall och Coca-Cola fördjupar sitt klimatsamarbete

Sedan den 1 januari 2019 har Coca-Cola European Partners Sverige hela sin elleverans (19 GWh/år) från vindkraftverket Lillgrund i Öresund. Byggandet av dessa kraftverk ledde till transporter och tillverkning av byggmaterial som hade vissa utsläpp. Dessa utsläpp klimatkompenserar Coca-Cola European Partners nu till 100 procent.