Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Ellevio ansluter vindkraft i Härjedalen

För att ansluta vindparken vid Åndberget till elnätet bygger Ellevio en helt ny station med koppling till stamnätet. Bild: Ellevio.
För att ansluta vindparken vid Åndberget till elnätet bygger Ellevio en helt ny station med koppling till stamnätet. Bild: Ellevio.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 mar 2019

 För att kunna ansluta en av Sveriges största landbaserade vindparker bygger Ellevio tillsammans med Svenska kraftnät en helt ny stamstation i elnätet. Stationen, som heter Olingan, ligger söder om Sveg i Härjedalens kommun.
 

– Vi som elnätsägare är en nyckelaktör i omställningen av Sveriges energisystem och det här är ännu ett bevis på det, säger Per Selldén som är ansvarig för vindkraftsanslutningar på Ellevio.

53 vindkraftverk ska resas vid Åndberg i Härjedalen. När parken står färdigbyggd kommer den vara en av de största i landet och producera el som motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 160 000 bostäder. Andelen vindkraft växer kraftigt i Sverige och står numer för en betydande del av landets elförsörjning. Det finns ett politiskt mål om att Sverige ska ha en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, vilket gör att vindkraftens betydelse sannolikt bara kommer att öka under de kommande åren.

- Vi på Ellevio har en avgörande roll för att Sverige ska nå klimatmålen. I takt med att samhället elektrifieras allt mer och fler vindparker etableras ökar vikten av att vi har en väl fungerande, kapacitetsmässigt anpassad elinfrastruktur som möjliggör det samhälle vi vill bygga, säger Per Selldén, vindkraftsansvarig hos Ellevio.

Koppling till stamnätet

För att ansluta vindparken vid Åndberget till elnätet bygger Ellevio en helt ny station med koppling till stamnätet, en mindre station för vidare anslutning till det regionala elnätet och en cirka 13 kilometer lång ledning som förbinder vindparken med stamstationen. Ellevios projekt beräknas kosta cirka 280 miljoner kronor, varav drygt 80 miljoner är anslutningsavgift till stamnätet som ägs av Svenska kraftnät.

- Det här är ett av de största vindkraftsprojekt som vi har varit inblandade i och det andra där vi bygger en helt ny stamstation. Jag är tacksam för det förtroende som OX2 visat Ellevio genom att välja oss som samarbetspartner och nätägare för elnätsanslutningen, säger Per Selldén, ansvarig för vindkraftsanslutningar på Ellevio.

Skapar arbetstillfällen

OX2 och Ellevio har sedan många år och under en mängd projekt etablerat ett nära och förtroendefullt arbetssätt när det gäller planering och genomförande av vindkraftsprojekt.

- Tillsammans med Ellevio har vi hittat ett konstruktivt och effektivt samarbete och kan i och med det här stora projektet bidra på ett betydelsefullt sätt till att uppnå våra klimatmål i Sverige, säger Hillevi Priscar, ansvarig för projektutveckling på OX2.

- Ett projekt av den här storleken skapar arbetstillfällen i området och tillför mycket förnyelsebar elproduktion i vårt elsystem. Ska vi gemensamt klara av omställningen till 100 procent förnybar elproduktion så är den här typen av projekt oerhört viktiga, avslutar Per Selldén.

Fakta

Projektet är kostnadsberäknat till cirka 280 miljoner kronor, där drygt 80 miljoner består av anslutningsavgift till stamnätet som ägs av Svenska kraftnät. I projektet ingår:

  • En ny 420 kV stamstation med transformering 420/145 kV
  • En ny regionnätsstation med transformering 145/36 kV
  • Cirka 13 kilometer ny 145 kV-ledning mellan stamstationen och vindparken
  • Bygget av den nya stamstationen startar under 2020 och beräknas stå klar under tredje kvartalet 2021, för anslutning av de första delarna av vindparken.

Fakta om projekt Åndberg 

  • 53 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter.
  • Vindparken kommer att driftsättas 2021
  • Den förväntas att producera cirka 800 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 160 000 hushåll.

Annons