Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, sep, 24 2018
Senaste Nytt

E.on och Comsel utvecklar lokala energisystem

Bild: Comsel.
Bild: Comsel.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 03 sep 2018

Comsel System ska leverera energimätningsutrustning till E.ON:s projekt LES Simris- Sveriges första lokala energisystem. 

För att kunna skapa en mer hållbar framtid behöver vi utnyttja lokala förnybara energikällor och använda energin på ett smartare sätt. Samtidigt ökar intresset för att producera egen el, framförallt via solceller på taken. Därför har E.ON startat ett utvecklingsprojekt med målet att göra avgränsade områden i Sverige självförsörjande på förnybar el.

I byn Simris har man skapat Sveriges första lokala energisystem. I pilotprojektet, som går under namnet LES Simris, testar man att göra en liten ort på landsbygden självförsörjande på el med solceller och vindkraft under avgränsade perioder. Under en testperiod ska systemet göra byn helt självförsörjande på 100 procent förnybar och lokalproducerad el var femte vecka. Framöver hoppas man att samma teknik kan användas även på andra platser. På E.ON ser man det som ett komplement till dagens energisystem med stora, centrala kraftverk och långa transportsträckor.

- För att kunna skapa en mer hållbar framtid behöver vi utnyttja lokala förnybara energikällor och använda energin på ett smartare sätt. Samtidigt ökar intresset för att producera egen el, framförallt via solceller på taken. Det ger helt nya utmaningar kring hur vi producerar och distribuerar el i våra nät. Vi har med stort intresse installerat Comsels produkt Oculus i projektet. Vi är imponerade av hur mycket data man kan styra och samla på ett så bekymmerslöst sätt, och dessutom få data i realtid. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Comsel, säger Peder Kjellen på E.ON Sverige AB.

 

Annons

Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.
Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.

Stort norskt vindkraftprojekt väntar på grönt ljus