Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, aug, 16 2018
Senaste Nytt

Afrikanska vindenergiboomen tilltar

Analytikerna räknar med att afrikanska vindenergimarknaden växer runt 19,8 procent varje år under de kommande tio åren, om man ser på hela kontinenten. Foto: Creative Commons, credit: Tdahl
Analytikerna räknar med att afrikanska vindenergimarknaden växer runt 19,8 procent varje år under de kommande tio åren, om man ser på hela kontinenten. Foto: Creative Commons, credit: Tdahl
Publicerad av
Markku Björkman - 06 aug 2018

- År 2027 kommer den stora afrikanska kontinenten att ha installerat vindkraftverk med en total kapacitet på 30 gigawatt, förutspår forskningsinstitutet Make House.

Det är full fart på vindenergifält i Afrika, berättar ett team analytiker i en ny rapport från forskningsbyrån Make, som förutspår en veritavel boom inom de närmaste åren.

Det handlar om en klar ökning jämfört med förra året, där det den totala vindkraftkapaciteten låg på 5 gigawatt. Ledande afrikanska vindenergiländer är Egypten, Marocko och Sydafrika, som för närvarande också står för 85 procent. av den installerade vindenergin, och som förväntas bli pådrivande kraften i den allt starkare utnyttjandet av energi från förnybara energikällor..

- I Egypten har utvecklare visat att de kan sänka kostnaderna, vilket gör vindenergin till den billigaste energiformen i landet. Trots vissa förseningar i projektets genomförande verkar det som om Marocko kommer att nå sitt vindkraftmål på fem gigawatt omkring år 2030 , rapporterar analytikerna enligt Recharge News.

Vindenergisektorns tillväxt i Afrika genereras speciellt av det växande behovet av el, minskade vindkraftkostnader och en ökande erfarenhet av att genomföra vindprojekt.

 

 

 

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...