Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, aug, 16 2018
Senaste Nytt

Tysk vindkraftsjätte etablerar sig i Falkenberg

Foto: EnBW
Foto: EnBW
Publicerad av
Simon Matthis - 18 jul 2018

Ett av Europas största energibolag etablerar sig med dotterbolag i Sverige. EnBW planerar stora investeringar i förnybar energi och ser Sverige som en potentiell marknad för expansion.

Det tyska energibolaget EnBW expanderar sin verksamhet i Sverige med etableringen av EnBW Sverige AB, med bas i Falkenberg. Som en del av etableringen gör företaget sin första vindkraftsinvestering i Sverige i form av en vindkraftspark i Tidaholms kommun. De tre vindkraftverken, med en total kapacitet på 11 MW, planeras tas i drift under sommaren 2019.

EnBW har haft en närvaro på den Skandinaviska marknaden sedan 2016, då de förvärvande dotterbolaget Connected Wind Servces A/S (CWS). CWS, med huvudkontor i Danmark, är en av Europas ledande oberoende serviceleverantörer för vindkraftverk med lokala serviceteam i Danmark, Sverige och Tyskland. Sedan förvärvet är EnBW en viktig aktör inom underhåll och reparationer av vindkraftverk.

Sverige anses vara en av de starkaste marknaderna i Europa för vindenergi och faktorer som goda vindlägen, regleringar och kompensationssystem ligger bland annat till grund för etableringen.

– Med EnBW Sverige går vi in på ytterligare en europeisk marknad, bara några veckor efter vårt marknadstillträde i Frankrike, och som en etablerad projektutvecklare och operatör vill vi också bidra till utvecklingen av förnybar energi, förklarar Dirk Güsewell, Head of Portfolio Development på EnBW.

Med över 21 000 anställda är EnBW ett av Tysklands och Europas största energiförsörjningsbolag, som förser över 5,5 miljoner kunder med el, gas, vatten samt levererar energilösningar och energirelaterade tjänster.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...