Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Torkan ger rejäl prisuppgång på el

Carl-Johan Utsi/TT: Det torra vädret slår hårt mot den svenska vattenkraften. Arkivbild.
Carl-Johan Utsi/TT: Det torra vädret slår hårt mot den svenska vattenkraften. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 10 jul 2018

I juni förra året var priset för en kilowattimme på elbörsen Nord Pool 30 öre – under 2018 har det ökat till 45 öre.

Det är en ovanligt stark prisuppgång. Det har två orsaker – dels har vi torrt väder, som sätter avtryck i vattenkraften. Ungefär hälften av nordisk elproduktion sker med vattenkraft. Utöver det har kostnaden för att producera el i Europa gått upp, säger Arne Bergvik, chefsanalytiker på Jämtkraft, till TT.

Den som har en medelstor villa med rörligt elpris, och därmed betalade runt 600 kronor för sin el i juni 2017, kan i år få betala över tusenlappen för samma månad.

Sett till helåret 2018 kan priset bli upp till 7 000 kronor högre än 2017. För en industrianläggning kan det handla om miljonbelopp.

Att efterfrågan på kol- och gaskraft ökar i tillväxtländer runtom i världen påverkar i förlängningen den svenska marknaden.

Den nordiska elmarknaden är sammankopplad med Europa där elpriset sätts av kol- och gaskraftverk, vilket gör att de svenska och europeiska elpriserna påverkas av priset på kol och fossilgas – råvaror som handlas på världsmarknaden där aptiten ökar, enligt Bergvik.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...