Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, sep, 23 2018
Senaste Nytt

"Finsk vindkraft konkurrenskraftig även utan understöd"

Vindkraft tillsammans med flexibel produktionskapacitet och värmepumpar möjliggör ett förnyande av fjärrvärmeproduktionen, vilket märkbart minskar koldioxidutsläppen. Foto: Kredit Tuulivoimayhdistys, STY_14
Vindkraft tillsammans med flexibel produktionskapacitet och värmepumpar möjliggör ett förnyande av fjärrvärmeproduktionen, vilket märkbart minskar koldioxidutsläppen. Foto: Kredit Tuulivoimayhdistys, STY_14
Publicerad av
Markku Björkman - 25 jun 2018

Enligt internationella storföretaget Wärtsilä är vindkraften i Finland mycket konkurrenskraftig utan understöd. Under de närmaste åren kommer omfattande mängder marknadsbaserad vindkraft att byggas, vilket kommer att förändra Finlands elsystem. Wärtsilä Energy Solutions har modellerat Finlands elsystem och beräknat elsystemets framtida kapacitet, elproduktion samt systemkostnader. Baserat på resultaten uppskattar Wärtsilä att:

  • Vindkraften redan nu är konkurrenskraftig i Finland utan understöd – kostnadsnivån för ny vindkraft är ca. 30 EUR/MWh.
  • Vindkraften in Finland kommer att utökas i omfattande mängder – kapaciteteten kan till och med sjufaldigas fram till 2030 jämfört med nuvarande situation.
  • Den utökade vindkraften kommer att minska elproduktionens helhetskostnader och utsläpp – beräkningarna påvisar en 30 procentig kostnadsinbesparing på systemnivå jämfört med byggande av ny kärnkraft.
  • Vindkraft tillsammans med flexibel produktionskapacitet och värmepumpar möjliggör ett förnyande av fjärrvärmeproduktionen, vilket märkbart minskar koldioxidutsläppen.

Wärtsilä Energy Solutions försäljningsdirektör Matti Rautkivi kommenterar: ”Wärtsilä har globalt visat att billig förnybar energi driver framåt en förändring inom energiförsörjningen. Det är fint att inse att förnybar energi, och framför allt minskade kostnader för vindkraft möjliggör en omfattande utökning av marknadsbaserad vindkraft. Den här utvecklingen kommer att minska både kostnaderna för Finlands elproduktion samt utsläppen och är absolut den rätta vägen mot ett elsystem helt baserat på förnybar energi.”

 

Annons

Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.
Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.

Stort norskt vindkraftprojekt väntar på grönt ljus

"satsar på Europa"

- Det kanadensiska infrastrukturföretaget Enbridge kommer under de kommande månaderna att fatta ett...