Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Kina intensifierar forskning om förnybar, fossilfri energi

Envisions vindpark i Shanxi, Kina. Foto: Wikipedia, kredit: Hahaheditor12667
Envisions vindpark i Shanxi, Kina. Foto: Wikipedia, kredit: Hahaheditor12667
Publicerad av
Markku Björkman - 21 jun 2018

Den kinesiska vetenskapsakademin (CAS) har nyligen inlett ett nationellt integrerat forskningsprojekt om förnybar, ren energi för att erbjuda tekniskt stöd till Kinas förbättringar av energistrukturen och hållbar utveckling.

Projektet lanserades i Dalian, nordöstra Kinas Liaoningprovins, den 19 juni. Det kommer att omfatta CAS: s 20 institut som tidigare har gjort energiforskning, bland annat Dalian Institute of Chemical Physics och Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology.

Syftet är att uppnå genombrott i 39 fossilfria energiteknologier, utarbeta 23 kompletta industriella applikationsdemonstrationer och bilda fem världsledande prestationer inom området före 2023.

Projektet kommer att bidra till att ersätta mer än 100 miljoner ton olje- och gasresurser och minska utsläppen av kolförorenade föroreningar med 40 procent till 50 procent.

Som ett stort energiförbrukande land har Kina därmed tagit på sig uppgiften om att främja ren energi, inklusive vindkraft, solenergi och kärnkraft för att minska sitt beroende av kol och olja.

 

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...