Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Rabbalshede Kraft köper tre vindkraftverk

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 16 maj 2018

Rabbalshede Kraft har förvärvat tre vindkraftverk belägna i Falkenberg, Hjo och Skara. Verken är av modell Vestas V90, 2 MW, och driftsatta 2011 och 2012.

- Denna typen av förvärv av driftsatta anläggningar med låg risk ser vi som attraktiva investeringar. Vi kommer att fortsätta att söka efter fler liknande förvärv då de bidrar till en bra tillväxt av vår portfölj och verksamhet, säger Martin Pettersen, Chef Affärsutveckling

- Vi kommer att ansvara för driften av de nya investeringarna, vi ser även möjligheter att växa vår serviceverksamhet i närområdet. Med dessa förvärv utvidgar vi ytterligare vår kompetens och vårt geografiska område, säger Lars Jacobsson, Operativ Chef

Annons

Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.
Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.

Stort norskt vindkraftprojekt väntar på grönt ljus

"satsar på Europa"

- Det kanadensiska infrastrukturföretaget Enbridge kommer under de kommande månaderna att fatta ett...