Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 22 2018
Senaste Nytt

Rabbalshede Kraft köper tre vindkraftverk

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 16 maj 2018

Rabbalshede Kraft har förvärvat tre vindkraftverk belägna i Falkenberg, Hjo och Skara. Verken är av modell Vestas V90, 2 MW, och driftsatta 2011 och 2012.

- Denna typen av förvärv av driftsatta anläggningar med låg risk ser vi som attraktiva investeringar. Vi kommer att fortsätta att söka efter fler liknande förvärv då de bidrar till en bra tillväxt av vår portfölj och verksamhet, säger Martin Pettersen, Chef Affärsutveckling

- Vi kommer att ansvara för driften av de nya investeringarna, vi ser även möjligheter att växa vår serviceverksamhet i närområdet. Med dessa förvärv utvidgar vi ytterligare vår kompetens och vårt geografiska område, säger Lars Jacobsson, Operativ Chef

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...