Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 22 2018
Senaste Nytt

Kommun stoppar vindkraftprojekt

Turbulensen förstärks i vindkraftsparker och leder till förluster. Foto: Pexels
Turbulensen förstärks i vindkraftsparker och leder till förluster. Foto: Pexels
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 15 maj 2018

Kommunen sade nej till avsevärt högre vindkraftverk - och får rätt av högsta juridiska instans, rapporterar SVT Nyheter Jämtland.

2010 fick Statkraft Sverige Vind tillstånd att bygga 115 meter höga vindkraftverk i Strömsund. Senare ville bolaget ändra tillståndet och bygga 220 meter höga verk i stället. Kommunen sade nej, men Miljöprövningsdelegationen och Mark- och miljödomstolen i Östersund gav bolaget rätt till ändringen.

Strömsund överklagade till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Domstolen slår i en vägledande dom fast att kommunen måste tillstyrka ändringarna, annars gäller det kommunala vetot.
Företrädare för Statkraft Sverige Vind vill inte uttala sig om domen innan man hunnit analysera den, uppger SVT Nyheter.

(TT)

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...