Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 22 2018
Senaste Nytt

Till Salu: Andelar i vindkraftparkerna  NVA  och  Stugyl  på Näsudden, Gotland

Publicerad av
Daniel Hardwick - 09 maj 2018

Bra investeringsobjekt!

Till Salu: Andelar i vindkraftparkerna  NVA  och  Stugyl  på Näsudden, Gotland

1 639 (6,97%)  Andelar  i  Stugyls  9 st  VESTAS  3-MW-verk m. 5-års snittårsproduktion  79 500 000 kWh.

20 743 (6,79%) Andelar i  NVA:s  10 st  VESTAS  3-MW-verk m. 5-års snittårsproduktion  82 000 000 kWh.

Båda parkerna är sedan drygt 6 år i drift.

20 års servicegaranti.

 

För mer information: 

Tel.:  073 - 377 74 30    och  070 - 607 45 47

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...