Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Sårbara samhällen i riskzonen vid övergång till renare energi

Amerikanska forskare har tagit fram en metod för att identifiera samhällen som kan påverkas negativt av övergången från fossila bränslen till mer miljövänliga lösningar.

Sanya Carley. Foto: Indiana University
Sanya Carley. Foto: Indiana University
Publicerad av
Alarik Haglund - 09 maj 2018

Förnybara energikällor kan ge minskade utsläpp av växthusgaser, renare luft och tillfällen till ekonomisk tillväxt. Övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor är emellertid inte alltid enkel och alla samhällen påverkas olika.

- Energiövergången kommer att medföra många fördelar för samhället, men fördelarna och kostnaderna kommer inte att spridas proportionellt över samhället. Mina medförfattare och jag inledde denna studie eftersom vi anser att det är viktigt att studera fördelningen av fördelar och belastningar och för att hjälpa beslutsfattarna att identifiera de befolkningar som är mest sårbara, säger Sanya Carley vid Indiana University Bloomington.

De sårbara samhällen som kunde identifieras är ofta platser där fossila bränslen utgör en stor del av den lokala ekonomin eller där många inte har möjlighet att betala för ny, renare energi. Genom att sätta fingret på de befolkningar som löper störst risk för negativa socioekonomiska konsekvenser menar forskarna att det är möjligt att begränsa eller eliminera dessa oavsiktliga effekter.

- Det är viktigt att dokumentera negativa effekter av politiska beslut, inte för att underminera deras trovärdighet eller verkan, utan för att bättre förstå deras begränsningar och oavsiktliga konsekvenser, säger medförfattaren David Konisky vid Indiana University.

Annons

Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.
Enbridge är ett stort och växande energi företag med fokus på förnyelsebart. Sedan 2002 har företaget investerat över 5 miljarder dollar i tillgångar för vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och förbränningsvärmeproduktion. Företaget har också en växande position på den europeiska marknaden för vindkraftproduktion. Baserat på företagets bruttoproduktionskapacitet klarar det att leverera mer än en miljon bostäder med ren energi. Foto: Enbridge corp.

Stort norskt vindkraftprojekt väntar på grönt ljus

"satsar på Europa"

- Det kanadensiska infrastrukturföretaget Enbridge kommer under de kommande månaderna att fatta ett...