Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 22 2018
Senaste Nytt

Balans mellan kärnkraft och förnybar energi

Forskare utforskar fördelarna med att anpassa kärnkraftverkens produktion efter den varierande tillgången på förnybar energi som vindkraft och solenergi.

Kraftverk med en balans mellan kärnkraft och förnybar energi skulle kunna ha många fördelar. Foto: Vaclav Volrab och Argonne National Laboratory
Kraftverk med en balans mellan kärnkraft och förnybar energi skulle kunna ha många fördelar. Foto: Vaclav Volrab och Argonne National Laboratory
Publicerad av
Alarik Haglund - 26 apr 2018

Kärnkraftverk körs vanligtvis med full kapacitet eller inte alls. Det är emellertid tekniskt möjligt att anpassa produktionen efter den varierande efterfrågan på elektricitet och därmed göra mer plats för förnybara energikällor.

Forskare från det amerikanska energidepartementets Argonne National Laboratory och Massachusetts Institute of Technology utforskade nyligen fördelarna med att göra just detta. Om kärnkraftverk genererade elektricitet på ett mer flexibelt sätt menar forskarna att de skulle kunna sänka elpriserna för konsumenterna, göra det möjligt att använda mer förnybar energi, förbättra kärnkraftens ekonomi och hjälpa till att minska koldioxidutsläppen.

- Den här forskningen utvärderar och demonstrerar det potentiella värdet hos flexibel drift av kärnkraftverk i ett realistiskt elsystem i USA som utmanas av stora variationer i produktionen av förnybar energi, säger Audun Botterud från Argonne National Laboratory.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...