Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 22 2018
Senaste Nytt

Vestas amerikanska konkurrent säljer fler vindkraftverk

GE:s vindkraftverk på 3 megawatt Foto: General Electric
GE:s vindkraftverk på 3 megawatt Foto: General Electric
Publicerad av
Markku Björkman - 23 apr 2018

Den amerikanska Vestas-konkurrenten General Electric (GE) har sålt fler vindkraftverk under första kvartalet, men företaget rapporterar om fortsatt prispress i branschen, skriver Ritzaus Finans.

GE hade under de första tre månaderna 2018 en ordermängd på 936 vindkraftverk mot 589 under samma period föregående år.

Företaget beskriver inte storleken på sålda anläggningar, men säger att det har haft en stark tillväxt i USA, mätt i megawatt och att priserna är under tryck. Det var också formuleringen i fråga om bolagets senaste konton.

Bolaget skriver i bokslutet att det främst beror på förskjutningar av order i förhållande till första kvartalet 2017.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...