Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, aug, 16 2018
Senaste Nytt

Rabbalshede Kraft förvärvar nya projekt

Foto: Rabbalshede Kraft
Foto: Rabbalshede Kraft
Publicerad av
Simon Matthis - 11 apr 2018

Rabbalshede Kraft har, i enlighet med sin nya strategi, förvärvat två vindkraftprojekt, Gärdshyttan och Lönhult.

- Gärdshyttan omfattar ett miljötillstånd på fem vindkraftverk med 190 meters totalhöjd, beläget i Askersunds kommun, Örebro län.

- Lönhult omfattar fem vindkraftverk med 210 meters totalhöjd i Aneby kommun, Jönköpings län. Förvärvet av Lönhult är villkorat av att miljötillståndet ska vinna laga kraft.

– Projekten har mycket goda förutsättningar och bedöms av Rabbalshede Kraft som attraktiva förvärv som passar in i bolagets nya strategi, säger Martin Pettersen, Chef Affärsutveckling.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...