Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Europeiska företag vill utveckla nästa generations batterier.

De nya batterierna ska ge prestanda-, kostnads- och säkerhetsfördelar jämfört med dagens litiumjonprodukter. Batterierna planeras att utformas tillsammans med materialleverantörer och ska uppfylla normerna för hållbar utveckling. Foto: Pixabay,
De nya batterierna ska ge prestanda-, kostnads- och säkerhetsfördelar jämfört med dagens litiumjonprodukter. Batterierna planeras att utformas tillsammans med materialleverantörer och ska uppfylla normerna för hållbar utveckling. Foto: Pixabay,
Publicerad av
Markku Björkman - 08 apr 2018

Batteritillverkaren Saft, ett före detta Oskarshamnsföretag, vill tillsammans med europeiska partners starta ett program för forskning och utveckling av nästa generations batterier.

Batterierna som programmet ska utveckla, forska och industrialisera är batterier med fokus på avancerad högdensitets Li-ion och Sold State-teknik. Programmet ska behandla alla marknadssegment, såsom elektromobilitet, energilagring och specialindustrier. 

– Saft har 100 års erfarenhet av forskning, utveckling och tillverkning av högpresterande industriella celler och batterier, inklusive över 25 år av litiumjon. Programmet fokuserar på framtidens batteriteknik, och när utvecklingen av sådan solid state-teknik uppnås framgångsrikt kommer innovativa industrialiseringsprocesser med skalbara 1 GWh-tillverkningsblock att börja. Batterier är kärnan i den nuvarande tekniska revolutionen. Deras utveckling och produktion spelar en strategisk roll i den pågående övergången till ren rörlighet och rena energisystem, säger Ghislain Lescuyer, vd för Saft, i ett pressmeddelande.

För att Saft och dess partners ska kunna genomföra sitt program kommer de att behöva lämplig finansiering från europeiska och nationella myndigheter.

Källor & SAFT & Evertiq

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...