Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Konstgjorda öar ger ny plats för vindkraft

Bild: Tennet.
Bild: Tennet.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 15 mar 2018

Statliga nederländska elnätsoperatören Tennet har fått med sig Energinet i Danmark, Tennet i Tyskland, nederländska Gasunie och Rotterdam hamn i ett internationellt samarbete som tittar på möjligheten att använda konstgjorda öar som distributionshamnar för el från vindkraftverk till havs. På öarna ska det finnas transformatorer, och eventuellt anläggning för att lagra överskott av el genom att generera vätgas.

Energinet är systemansvariga för det danska elnätet, motsvarande Svenska kraftnät i Sverige.Man räknar med att det kommer bli mellan 70 och 100 GW havsvind före 2040, jämfört med de 10 GW som finns i dag.

Den konstgjorda ön skall ha kablar till Danmark, Tyskland och Nederländerna, Norge och Storbritannien.

 

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...