Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, jul, 22 2018
Senaste Nytt

RWE och Eon rör om Tysklands energimarknad

RWE:s tidigare kärnkraftanläggning i Muelheim-Kaerlich demonteras. En rörledning från primärkretsen undersöks för återstående eventuell strålning efter dekontaminering. Foto: RWE-Berno Nix
RWE:s tidigare kärnkraftanläggning i Muelheim-Kaerlich demonteras. En rörledning från primärkretsen undersöks för återstående eventuell strålning efter dekontaminering. Foto: RWE-Berno Nix
Publicerad av
Markku Björkman - 12 mar 2018

Tyska energijättarna RWE och Eon har nått en principöverenskommelse om en storaffär där Eons övertagande av energibolaget Innogy har hamnat i fokus.

Eon och RWE vill helt omorganisera sig och därmed förändra hela industrin. De två energijättarna tillkännagav överraskande på natten på söndagen den 10 mars att de vill dela upp sin verksamhet. Och eventuellt dela upp även tillverkaren av förnybar energi, Innogy, mellan sig.

Affären som enligt många experter kommer att omvandla Tysklands elektricitetssektor fundamentalt, har kodnamnet "Live wire".

De komplexa byten av marknadstillgångar mellan Eon och den långvariga rivalen RWE, som planerats av ett litet team av chefer och investeringsbanker under de senaste sex månaderna, förväntas skicka chockvågor över hela Europas energibransch.

På mindre än tre månaders förhandlingar kom båda parter överens om en rad transaktioner som enligt experternas utsagor ”kommer att gynna Tysklands två största kraftverksoperatörer och markera slutet av år av osäkerhet inom hela sektorn”.

Källa: Handelsblatt

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...