Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, aug, 16 2018
Senaste Nytt

”Brexit betyder högre energipriser och minskad försörjningssäkerhet”

Heyshams kärnkraftverk, vid Heysham Harbor Dockside med två gaskylda kärnreaktorer. Foto: Wikimedia, kredit: Rwendland
Heyshams kärnkraftverk, vid Heysham Harbor Dockside med två gaskylda kärnreaktorer. Foto: Wikimedia, kredit: Rwendland
Publicerad av
Markku Björkman - 29 jan 2018

Brittiska energikonsumenter kan märka den kommande brytningen med EU på mer än ett sätt, säger en ny rapport.

Det brittiska beslutet att lämna EU kan betyda mer än ett hårt slag mot landets handels- och banksektor. De engelska energibolagen kan också påverkas av beslutet, skriver The Guardian.

Slutsatsen presenteras av en kommitté i det brittiska överhuset, och det framgår bland annat att Storbritannien kommer att bli mer sårbart för energinedskärningar, och konsumentpriserna i landet kan också stiga avsevärt som en konsekvens av utträdet, står det i rapporten.

Kommittén konstaterar också att handel med energi kommer att bli mindre effektiv eftersom det med mycket hög säkerhet kommer att vara nödvändigt att lämna EU: s inre energimarknad. Utöver detta kommer Storbritannien som en naturlig följd av EU: s åsidosättande att ha betydligt mindre inverkan på energipolitiken i unionen.

Enligt Guardian får Storbritannien fortfarande sin gas och cirka fem procent av elektriciteten från resten av EU.

 

 

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...