Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, aug, 16 2018
Senaste Nytt

Förnybar energi vinner över kolet

Bild: LOS Energy.
Bild: LOS Energy.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 26 jan 2018

Vädret håller ner elpriset i Norden. I resten av Europa präglas kraftpriserna av restriktioner kopplade till fossil energi. Resurssituationen i Norden är väldigt god och behovet för att importera europeisk kolkraft i nuläget är mindre. Det rapporterar LOS Energy. 

I huvudsak är det två faktorer som påverkar prissättning på kraft i Norden: Resurssituationen i Norden och elpriserna i resten av Europa. Vi byter kontinuerlig kraft med Europa, och de europeiska priserna präglar givetvis priserna i Norden.
 

Kraftmarknaden är sammanlänlande 
Under bra perioder är Norden självförsörjande med energi från förnybara källor. Resten av Europa är i mer eller mindre utsträckning beroende av energi från fossila källor. Priset på kol har stigit sedan 2015 och i resten av Europa stiger därför priset på el i takt med kol- och koldioxidpriset. Detta bidrar till att höja prisförväntningarna på el i Europa. Men även för Norden eftersom kraftmarknaderna är sammanlänkade.

För att det ska exporteras el från Norden ut till Europa måste de nordiska elpriserna vara lägre än de europeiska. Marknaden tolkar den rådande situationen som att det kommer att exporteras mer än det behöver importeras i Norden och detta pressar ner priserna ytterligare.

Duellen mellan vädret och kolet har alltid varit centralt för prissättningen i Norden. Men under det senaste året har kampen skärpts och det är till slut vädret som har gått segrande ut – med god hjälp av en massiv vindkraftsutbyggnad.

 

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...